Clients Log in

 

มือปืน (Hitman)

Title: มือปืน / Meu Bpeun (Hitman)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)

From a forefather of the music-for-life genre, Pongsit Kumpee’s “มือปืน / Meu Bpeun (Hitman),” about a hired gun who finally liberates himself from his contract

ฟางเส้นสุดท้าย ตอนตะวันบ่ายคล้อยลงมา
Fahng sen soot tai dtaun dtawun bai kloy long mah
The line finally blurred when the sun set
นายสั่งให้ลงมือฆ่า เด็กตาดำๆ ศรัทธาสลาย
Nai sung hai long meu kah dek dtah dum dum suttah salai
You ordered the beginning of the assassination, an innocent child had its trust shattered
ความเป็นตายไล่เรียงเป็นฉาก จากเริ่มถึงนี้ยิ่งนานเหนี่ยวไกปืน
Kwahm bpen dtai lai riang bpen chahk jahk rerm teung nee ying nahn niao gai bpeun
Death arranged as a scene from the beginning to here, the longer it is to pull the trigger
เหยียบศพข้ามไปขว้าเอาเงิน
Yiap sop kahm bpai kwah ao ngern
Treading over corpses to collect money

ข้ามความจนที่ฉันหนีหน้า ปากกัดตีนถีบเรื่อยมา
Kahm kwahm jon tee chun nee nah bpahk gut dteen teep reuay mah
Passing over the poverty I escaped from, continuously struggling
ตีรันฟันแทง แกร่งกล้าหนุ่มกระทง ไม่เคยลี้หนีใจผู้ใด
Dtee run fun taeng graeng glah noom gratong mai koey lee nee jai poo dai
A youth adept at fighting, never fleeing the heart of anyone
แรงมาเราก็แรงๆไป กัดแก่งแย่งชิงก้อนเงิน จนพบกับนาย
Raeng mah rao gor raeng raeng bpai gut gaeng yaeng ching gaun ngern jon pob gup nai
My strength came and went, vying and fighting for a chunk of the money until I met you
ผู้มากหลายด้วยบารมีเงิน ยิ่งใหญ่คับเมือง ทุกคนต้องก้มหัวมือกุมต่ำ
Poo mahk lai duay bahn mee ngern ying yai kup meuang took kon dtaung gom hua meu goom dtum
Many prestigious people, superiors of the land, everyone must bow their heads and lower their hands

(*) ฝากตัวรับใช้นาย เป่าหัวผู้ขวางทางเดินนาย
Fahk dtua rup chai nai bpao hua poo kwahng tahng dern nai
Entrusting my services to you, blowing off the head of anyone who stands in your way
ส่งไปสู่ความตาย ชื่อเสียงของฉันเลื่องลือ
Song bpai soo kwahmd tai cheu siang kaung chun leuang leu
Sending them to death, my notoriety spread far and wide
ศพแรกผ่านไป ศพสองศพสามค่อยๆ ผ่านไป
Sop raek pahn bpai sop saung sop sahm koy koy pahn bpai
Passing the first corpse, passing the second corpse and the third corpse
หลงผิดคิดภาคภูมิใจ ก่อนเดินมาถึงวันนี้
Long pit kit pahk poom jai gaun dern mah teung wun nee
Misguidedly taking pride in it until I reached today

เด็กโชคร้าย เขาเห็นนายซื้อขายกัญชา นายมองแล้วส่งสายตา
Dek chohk rai kao hen nai seu kai gunchah nai maung laeo song sai dtah
A child with bad luck, they saw you trafficking marijuana, you looked and made eye contact
ฉันผวาใจตกลงตีน ไปตายเสียเถิด หันปืนเข้าหาหัวนาย
Chun pawah jai dtok long dteen bpai dtai sia turt hun bpeun kao mah hua nai
I was shocked and agreed to kill you, I turned the gun to your head
เหนี่ยวไกแล้วฉันโล่งใจ ได้กลิ่นไอของความดีงาม
Niao gai laeo chun lohk jai dai glin ai kaung kwahm dee ngahm
I pulled the trigger and felt relieved, I could smell the virtue

(*)

นี่คือครั้งหนึ่งที่ภูมิใจ ว่าฉันยังเป็นมนุษย์
Nee keu krung neung tee poom jai wah chun yung bpen manoot
This is the one time I was proud, that I was still human
หัวใจลอยลล่องไปแสนไกล ขอตกตาย ด้วยมือตัวเอง
Hua jai loy laung bpai saen glai kor dtok dtai duay meu dtua eng
My heart floated away, I want to die by my own hands

 

[NOTE: Special thanks and credit to deungdutjai.com for her translation ~ :D]

« »

 

Open/Close Comments

Leave a Comment

Related posts

 
 

What is Songkran Festival?

April 12th, 2018

 

Guardian Goddess of Boats

September 12th, 2017

 

Thai Rice

January 24th, 2017

 

Feeling Like a Thai (2)

October 25th, 2016

 

Soul of a Nation – Part 2

October 14th, 2016

 

Soul of a Nation – Part 1

October 14th, 2016

 

Theravada Buddhism in Thailand

October 12th, 2016

 

How to eat like a Thai

August 18th, 2016

 

Thai Lottery

July 18th, 2016